lørdag 13. oktober 2012

SAMMENLAGT ONSDAGER 2012

El Nan Aqua Twister Corax Safrane Salt
    Vitae       Whistler
Vårserien 50 44 35 26 25 0
Høstserien 36 41 30 23 24 17
Tillegg deltakelser 
4.7. og 11.7. 2 2 2 2 2
SUM totalt: 88 87 67 51 51 17
Antall deltakelser
vår/høst 12 10 8 7 11 3
Gjennomsnitt 7,33 8,70 8,38 7,29 4,64 5,67
PLASSERING 1 2 3 4 4 6

Ingen kommentarer: