lørdag 5. november 2011

KLUBBMESTERSKAPET BEITSTADFJORDEN SEILFORENING 2011

Klasse 1 Baneseilas  
Navn: Seilnr: Skipper 12.06.2010 Jakoben Høstseilasen Sum Poeng
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 8 5 8 21
DII NOR 11096 Svein Alstad 5 7 6 18
Aqua Lady NOR 14068 Per Bardal 3 3 4 10
Klasse 2 Baneseilas    
Navn: Seilnr: Skipper: 10.05.2008 Jakoben Høstseilasen Sum Poeng
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 8 6 12 26
Corax NOR 11398 Jan-Erik Heggli 3 11 10 24
Twister NOR 660 Ulf Sende 5 8 6 19
Bagheera NOR 10720 Bjørnar Almli DNS 4 4 8
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge DNS DNS 2 2
   
Turklasse Baneseilas
Navn: Seilnr: Skipper: 10.05.2008 Jakoben Høstseilasen Sum Poeng
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 1 DNS 8 9
Bogenvilla NOR 4539 Trond Brattøy DNS DNS 5 5

SAMMENLAGT ONSDAGSSEILASER 2011


Aqua Twister Corax Expreso/ Salt El Nan D II Malin Aqua Lady
Vitae Safrane Whistler
Vårserien 79 58 66 58 20 13 29 6 4
Høstserien 69 38 30 27 36 38 19 3 0
Tillegg deltakelser 
perioden 29.6-3.8. 1 1 1
SUM totalt: 148 97 97 86 56 51 48 9 4
Antall deltakelser
vår/høst 15 13 13 14 11 10 8 2 1
Gjennomsnitt 9,87 7,46 7,46 6,14 5,09 5,10 6,00 4,50 4,00
PLASSERING 1 2 2 4 5 6 7 8 9

SAMMENLAGT ONSDAGSSEILASER HØSTEN 2011

Dato: Aqua Twister El Nan Salt  Corax Safrane D II Malin
Vitae Whistler
Onsdag 10.8.11 12 DNS 5 7 DNS DNS 9 3
Onsdag 17.8.11 12 9 3 7 DNS 5 DNS DNS
Onsdag 24.8.11 11 14 5 7 9 1 3 DNS
Onsdag 31.8.11 13 1 1 1 1 1 DNS DNS
Onsdag 7.9.11 9 DNS 1 DNS 12 5 7 DNS
Onsdag 14.9.11 10 6 13 8 4 2 DNS DNS
Onsdag 21.9.11 2 8 10 6 4 13 DNS DNS
SUM totalt: 69 38 38 36 30 27 19 3
Antall deltakelser 7 5 7 6 5 6 3 1
Gjennomsnitt 9,86 7,60 5,43 6,00 6,00 4,50 6,33 3,00
PLASSERING 1 2 2 4 5 6 7 8