lørdag 13. oktober 2012

KLUBBMESTERSKAP BEITSTADFJORDEN SEILFORENING 2012

Klasse 1 Baneseilas 
Navn: Seilnr: Skipper 12.06.2010 Jakoben Høstseilasen Sum Poeng Plasering
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 5 3 8 16 1
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 2 8 0 10 2
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 0 5 3 8 3
Aqua Lady NOR 14068 Ingrunn Røyseng 0 0 5 5 4
Klasse 2 Baneseilas   
Navn: Seilnr: Skipper: 10.05.2008 Jakoben Høstseilasen Sum Poeng Plassering
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 5 5 11 21 1
Corax NOR 11398 Jan-Erik Heggli 2 2 6 10 2
Twister NOR 660 Ulf Sende 0 0 8 8 3
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 0 0 4 4 4
   
Turklasse Baneseilas
Navn: Seilnr: Skipper: 10.05.2008 Jakoben Høstseilasen Sum Poeng Plassering
Bagheera NOR 10720 Bjørnar Almli DNS 1 0 1 1

SAMMENLAGT ONSDAGER 2012

El Nan Aqua Twister Corax Safrane Salt
    Vitae       Whistler
Vårserien 50 44 35 26 25 0
Høstserien 36 41 30 23 24 17
Tillegg deltakelser 
4.7. og 11.7. 2 2 2 2 2
SUM totalt: 88 87 67 51 51 17
Antall deltakelser
vår/høst 12 10 8 7 11 3
Gjennomsnitt 7,33 8,70 8,38 7,29 4,64 5,67
PLASSERING 1 2 3 4 4 6